Na antukovém kurtu č.2 je možné po dohodě hrát i nohejbal