Podmenu

Přihlásit se

nejsou dostupné informace, prosím kontaktujte nás

Tenisový trenér - Zdeňek Válek, tel. 603 411 502

Rezervace kurtů pro členy i veřejnost přes náš elektronický rezervační systém - kliknout na sekci REZERVACE SPORTOVIŠŤ

Každá sezóna se řídí zpravidla klimatickými podmínkami většinou začínáme v průběhu dubna až května a končíme koncem října nebo listopadu.

VÍTÁME nové a stávající členy v sezoně 2015 !!!

Pokud si budete chtít koupit permanentku, máte na výběr ze dvou možností : 1125,-Kč / předplatné na 15 hodin dopředu, 2000,-Kč / předplatné na 30 hodin dopředu. Pokud permanentku vyčerpáte máte možnost si zakoupit další, ale vše se týká jen jedné sezóny - permanentky i po nevyčerpání všech předplacených hodin se nepřevádějí do další sezóny a pozbývají platnosti !

Pokud se budete chtít stát členem naší tělovýchovné jednoty Střížkov, zaplatíte členský příspěvek 200,-Kč/na jeden kalendářní rok - výhodou je, že budete pojištěni proti úrazu. Pak tedy musíte vyplnit přihlášku (viz. níže) a odevzdat ji spolu s hotovostí buď Martinovi Obrazovi nebo přímo hospodáři TJ Martinovi Stehlíkovi (tel. 603 468 778). Permanentky, jednorázové platby a příspěvky je nejlepší hradit převodem na náš účet č. : 107-5812420257/0100, uveďte vždy své příjmení a na variabilní symbol napište své tel.č. které jste zadali do el. rezervačního systému - je to dobré z důvodu operativnosti a rychlého dohledání plateb, případně při reklamacích.

Tenisový oddíl vznikl teprve v roce 2010. Máme dva antukové kurty s pevnými plastovými lajnami, které jsou v dobrém stavu vlivem poctivé údržby členů a správce.

Druhý nový kurt, který vznikl v roce 2011 byl po dlouhé dvě sezóny z legislativních důvodů mimo provoz. Vše se ale nakonec podařilo vyřešit a od sezóny 2013 je v provozu i druhý byť o něco menší kurt, který je vhodný spíš na rekreační tenis, tréninky, ale je možné po dohodě na něm provozovat volejbal a nohejbal.

HEZKOU HRU !!!